Välkommen till Scandic Visby, Villa Manhem

1 trappa upp

STYRELSERUMMET

MÖTESRUM LINNEA

MÖTESRUM SOFIE

1 trappa ner via restaurangen

SKEPPSREDARENS RUM

MARINSTUGAN

ÅRSSTÄMMA:
GOTLANDS STUVERI 100 ÅR

1 trappa upp i Restaurang Koggen

MÖTESRUM LOFTET