Visby ett världsarv

 

Undesco världsarv VisbyEtt världsarv är ett kultur- eller naturminne som är så värdefullt att det är en angelägenhet för hela mänskligheten att vårda och bevara.

Visby blev ett världsarv 1995. Världsarvet omfattar staden innanför murarna inklusive angränsade grönområden. UNESCO:s motivering lyder:
"Visby är ett synnerligen framstående exempel på en nordeuropisk muromgärdad medeltida handelsstad med utomordentligt väl bevarad stadsmiljö och synnerligen värdefull äldre bebyggelse som åsk´ådligt illustrerar denna typ av betydelsefull mänsklig boplats, både genom dess form och funktion."

Visbys karaktäristiska drag:
Stadsplanen med sitt ålderdomliga gatunät.

De medeltida packhusen vilka tjänade som affärslokaler och varulager åt stadens köpmän.

Ringmuren som byggdes under 12-1300-talet. Muren är 3,4 km lång och har 27 marktorn och 9 sadeltorn som är bevarade.

Kyrkoruinerna är 12 till antaletr. Kyrkorna uppfördes huvudsakligen under 12-1300-taet och övergas i samband med stadens tillbakagång och reformation på 1500-talet.

Den välbevarade trähusbebyggelsen i stadens östra delar där gaturummet präglas av hus och gårdstomter från 17- och 1800-talet.

Visby Domkyrka

 

 

 

Resevillkor | Om företaget | Lediga platser | Cookies | Kontakt

Dela på