Sten-,järn- & bronsåldern

 

Stenåldern på Gotland
Det hela började för ca 9 000 år sedan då de första människorna kom till Gotland. Boplatser byggdes nästan runt hela ön, längs den dåvarande kustlinjen som låg 30-50 meter högre upp än idag. Stora Karlsö, Visby, Västergarn, Ajvide söder om Klintehamn, men också Ire och Bjers på norra Gotland, samt Suderkvie på Sudret som var en ö på stenåldern. Mitt på Gotland finns en av de mest kända äldsta boplatserna vid Mölner-Gullarve, ca 7 000 år gammal.

Tack vare Gotlands kalkrika jord har organiska rester,
som ben, bevarats väl, därför är Gotland en fyndrik plats. Viktiga fynd är flintyxor, pilspetsar, keramikskärvor, kol och fiskekrokar. Man levde förmodligen som fastlandssvensken med blandad föda från land och framför allt hav.

Djurarter som aldrig funnits på Gotland är varg och älg. Däremot har vi Sveriges enda hästlantras, Gotlandsrusset som lever fritt i flockar på Lojsta Hed mitt på Gotland, och Gutefåret som är Sveriges äldsta lantras med sina karakteristiska rundade horn och mjuka päls.

Bronsåldern på Gotland
Från bronsåldern, alltså för mellan 3500 och 1000 år sedan finns det ca 350 skeppssättningar och ett par hundra stenrösen runt Gotland. Man har också funnit många bruks- och prydnadsföremål som tillverkades då. Bronsåldern var en rik och gynnsam tid, mycket tack vare det milda klimatet.

Järnåldern på Gotland
Många spår vittnar också om en aktiv järnålder på Gotland, bland annat fornborgar, gravfält och husgrunder. Den mest välbevarade fornborgen (och största med ca 5 km i omkrets) är Torsburgen på södra Gotland, men åker man dit ska man vara förberedd på att det är en borg som byggts utifrån sin naturliga omgivning – den är svår att urskilja på mer än det murverk som finns på sydsidan.

Eftersom det inte finns några järnmalmsförekomster att tala om på Gotland importerade man råtackor, troligtvis från Småland. Under den senare delen av järnåldern måste handeln ha ökat. Gotland blev en av Östersjöns viktigaste transitohamnar. Man har hittat många fynd som berättar om den tiden - arabiska mynt (fram till ca år 970), därefter tyska och engelska mynt.

Gutefår

Skeppsättning i Fröjel

Silverskatt på Gotlands museum

Stora Karlsö
 

Resevillkor | Om företaget | Lediga platser | Cookies | Kontakt

Dela på