Handel & försvar

 

HansaGotland och inbördeskriget
Hansan hade bildats under 1100-talets slut, till en början som avtal handelsfamiljer emellan, men snabbt expanderande. Man utnyttjade sitt läge och införde tullar för både köpare och säljare. Det ledde till missnöje på den gotländska landsbygden eftersom tullarna låg i Visby. Det hela slutade med att Visby bröt sig ur den gotländska gemenskapen och blev självstyrande stad under svenske kungen.

Muren byggs och det är inbördeskrig på Gotland 1288! Nu var Gotland uppdelat i två ”stater”. Den gotländska bonderepubliken och hansestaden Visby, med en kulminerande inflyttning av tyska handelsmän. Under hansatiden var Visby en viktigare handelsstad än självaste Stockholm!

Efter reformationen
Under 1700-talets början var Östersjön en orolig plats och uppförandet av en försvarspost österut påbörjas, men bygget drar ut på tiden och när fortet Karlsvärd på Enholmen utanför Slite står klart i mitten av 1700-talet är modellen redan gammalmodig. Resten av århundradet förlöper lugnt, det verkar till och med som om makthavarna i Sverige inte längre är så intresserade av Gotland.

Under tiden får vi en viktig landshövding Carl Otto von Segerbaden, som innehade ämbetet mellan 1765–1787. Han bygger ut vägnätet och driver kampanjer för att modernisera jordbruket med bland annat dikning och nya redskap, det senare lyckas han sämre med då bönderna inte var intresserade av förnyelse. På många gotländska milstenar kan man se initialerna CovS. Missa inte det när du cyklar på Gotland.

Indutrialiseringsgotland
Under 1800-talet kom återigen tyska influenser till Visby, affärsmän som verkade inom sjöfart och handel med gotländska råvaror. Efterfrågan på bränt kalk avtar men ersätts av ett nytt behov: krossad kalksten och cement.

Tjära och spannmål är andra exportprodukter. Under den här tiden utvecklas också jordbruket på Gotland, samtidigt får Visby minskad betydelse allteftersom ekonomin blir mer decentraliserad, det betyder att landägarna inte bara skeppar sten och spannmål från hamnarna utan utvecklar den lokala handeln vilket är början till utveckling av samhällen som Fårösund, Slite, Klintehamn, Burgsvik och Ljugarn.

Näringslivet byggs nu ut med slakterier, bryggerier, mjölkfabriker, konservfabriker, destillerier med mera. Men också med en ny viktig industri – turism.

Nytt Gotlands sekel vid 1900-talet
Vid seklets början var Gotland ett resmål med kännetecken som ren luft, stärkande bad och med ett fantastiskt ljus för målande konstnärer. Ljugarn och Slite blir utöver Visby stora på badturistkartan. Frikyrkorna etablerades, arbetarrörelsen gjorde ett starkt inträde och den gamla jordbruksdominansen fick konkurrens när det kom till rörelsecentrum.

Efter kriget
Efter andra världskriget minskade kalkbrottens marknader – som mest var 20 brott i drift. Nu blev i stället produktionen koncentrerad kring enbart Storungs vid Lärbro, där fortfarande kalksten bryts och lastas på Europas längsta transportband för en slutdestination någonstans ut i världen. 1900-talet är också cementfabrikernas era. Visby, Valleviken och Slite, där en av Europas största cementfabriker Cementa finns än idag. Efter 1998 övergick Cementa i tysk ägo. Ibland upprepar sig historien….

Visby ringmur

Ljugarn badstrand

 

Resevillkor | Om företaget | Lediga platser | Cookies | Kontakt

Dela på