Gotlands inland

 

Gotlands inland är varierande – i norr möts du av ett kargare landskap med hällmark och lågvuxna barrträd, i söder är bladverken sommartid ibland så täta att det känns som om träden bildar ett valv under himmelen.Över hela Gotland hittar du gammal, väl bevarad bebyggelse. Till och med idag finns det oskiftad mark som har samma gränsdragning som på järnåldern. Landskapsbilden växlar mellan hedmark, ängen och hällar, myrmark och träsk – som faktiskt betyder insjö här.

Beyggelsen
Byar var ovanliga på Gotland, det som växte fram var dominerande storgårdar, det har aldrig heller funnits någon adel på ön. Många gotlandsgårdar har gått i arv i flera generationer. 1600-1700-talsgårdarna och de senmedeltida byggnader som under långa tider utgjort Gotlands viktigaste utkomst – jordbruket – har bevarats tack vare viljan att föra traditioner och kulturarv vidare.

Den typiska gotlandsgården är byggd utan utstickande vindskivor med rena gavlar och vitkalkad fasad. Bulhusen som också är av gotlandsstil är timrade och lagda som korsvirke.

En annan vanlig huskonstruktion – fast för fåren – är de många lambgiften. I taknocken ska två kvistar ligga korsade för att avvärja onda andar. För säkerhets skull.

Det finns cirka 250 fiskelägen och 1 700 strandbodar på Gotland.

Furillen Gotland

Lambgift

 

Resevillkor | Om företaget | Lediga platser | Cookies | Kontakt

Dela på