Langhammars raukfält Fårö

Årtal i historien

 

430 000 000 f Kr Kontinenten Baltica, som ligger vid ekvatorn, täcks av korallrev och tropiska vatten – de första av Gotlands kalk- och märgelstenar bildas här

9 000 f Kr Gotland stiger ur havet

7 000 f Kr Gotland befolkas, enligt Gutasaga var Tjelvar den förste mannen på Gotland.

5500 – 2 500 f Kr Tjelvars släktingar har bosatt sig i små kluster runt Gotlands dåvarande kuster och på Stora Karlsö.

3500 f Kr Stor stenåldersbosättning i Fröjel söder om Klintehamn på västra Gotland.

200-talet Någon ristar in en runrad i en spjutspets på Gotland, en av Sveriges äldsta runinskrifter.

600-1000-talen Man tror att handelsresorna till och från Gotland började betydligt tidigare än under medeltiden. Kanske redan under yngre stenålder, men under järnåldern och början av vikingatiden finns det mycket som tyder på att det fanns upp till ett 50-tal hamn- och handelsplatser längs Gotlands kust.

1029 Olav Haraldson landstiger vid St Olofsholm (som förr hette Akergarn) för att kristna Gotlänningarna, 200 år senare byggs ett kapell med altare helgat åt Olav, kapellets västra murverk ingår i den byggnad som står där än idag.

1100-talet Gotlands intensiva byggepok av stenkyrkor börjar – tillsammans blir de nästan 100 i antal, huvuddelen av kyrkorna som finns än idag byggs under 250 år – bara i Visby uppförde man 17 kyrkor. Idag finns 13 kyrkoruiner kvar samt den intakta och välbesökta domkyrkan. På landsbygden finns 92 bevarade kyrkor och 4 ödekyrkor.

1150-talet Hansan bildas, hansestäder utöver Visby är bland andra Lübeck, Tallinn och Bergen.

1164 Cistencienserklostret i Romakloster på mellersta Gotland invigs. Moderklostret ligger i Clairvaux i Frankrike och munkar och lekbröder lever under nära 400 år på det rika klostret Beatae Maria de Gutnalia, (där man idag kan gå på teater, besöka smeden, köpa örter i örtapoteket eller se på konst)

1288 Inbördeskrig mellan landsbygden Gotland och hansestaden Visby – ringmuren börjar uppföras under 1200 talet. Skälet till konflikten var att Visbyborgarna koncentrerade all gotländsk handel till Visby och tvingade landsbygdens bönder att sälja sina tullbelagda varor via Visby.

1311 och 1314 Visby brinner enligt Franciskanermunkarnas annaler.

1350 Pesten slår till mot Gotland. Det är under denna period som Gotland börjar utarmas.

1361 Valdemar Atterdags här tågar mot Visby, 1 800 gotlänningar stupar utanför murarna. Visbyborna som inte deltar i försvaret betalar en brandskatt och får i gengäld handelsfrihet i Danmark. Den 27 juli är en svart dag i Gotlands historia.

1394-1398 Vitalianerna under den Mecklenburgska flottan styr Gotland och bedriver sjöröveri i Östersjön. Dokumentation från den här tiden och 200 år framåt säger att "det fanns 90 stridbara män i Visby" samt att "vissa ting på Gotland hade bara 3-4 gårdar i produktion". Ön var på väg att bli helt utarmad.

1398-1408 Tyska Ordern styr över Gotland.

1433 Erik av Pommern (XIII) strandar utanför Karlsöarna i en hemsk storm där skeppen förstörs.

1447-1449 Erik av Pommern som blivit ”utan land” styr Gotland och bedriver sjöröveri i Östersjön.

1400-talets slut - 1500 talets mitt danska länsherrar styr ”fritt” över Gotland dvs med skatter och tull – och bedriver sjöröveri i Östersjön. Skatterna steg med över 1000 procent.

1525 Visby stormas av Lübeckarna som bl a tröttnat på sjöröveriet – i freden mellan Danmark och Lübeck förlorar Gustav Vasa Gotland till Danmark. "Lüberckerbräschen" syns än i Visby ringmur, på norra sidan mot Nordergravar.

1530-tal Reformationen genomförs av Kristian III, den katolska kyrkan blir luthersk, klostren stängs och kyrkorna förfaller.

1566 Dansk-Lübska flottan ligger till ankars utanför Visby och förliser i en storm,
2 000 män omkommer.

1572 Gotland blir eget stift, biskoparna ersätts av superintendenter.

1500-talets slut. Stor export av grå sandsten som utvinns på södra Gotland, hel- och halfabrikat till bl a dopfuntar men också som byggnadsmaterial. Danskarna monopoliserar kalkbrotten på Gotland.

1600-tal Thomas Erasmus Walgenstein från Gotland turnerar runt i Europa med sin Laterna Magica – en föregångare till filmprojektorn.

1621 Danskarna bildar Det Gullandske Kompani som kanal för all handel till förtret för gotlänningarna. Upprorsstämning.

1645 Freden i Brömsebro – Gotland blir svenskt efter att ha varit danskt i 300 år.

1600-talets mitt kalkbränningen börjar ta större proportioner som industri.

1652-1654 Karl X Gustav hade Gotland som underhållsprovins – dvs alla inkomster tillföll honom – han hade ett tag planer på att göra om Slite till Gotlands största stad, bland annat ville han riva ringmuren i Visby.

1653 Inventeras alla gotländska gårdar – Karl X Gustav vill ha kolla på sina skatteintäkter, det resulterar i en ovärderlig informationskälla för oss 2000-talsmänniskor

1654-1667 Kristina återfick Gotland som underhållsprovins när hon abdikerade 1654, 1667 arrenderade hon ut Gotland till en holländsk köpman Jacob Momma-Renstierna, som också kastade lystna blickar mot Slite där han bl a startade skeppsvarv. Under 1670-talet byggdes fartyg i nära nog Wasa-storlek.

1679 Visborgs slott sprängs av danskarna efter deras belägring av Gotland mellan 1676-1679. Svenskarna, som inte hade råd att bygga upp det, transporterade i stället resterna av kalkstenen för att bygga Stockholms slott. Under den här perioden bestämmer kungen att det ska börja talas svenska på Gotland.

1715-1720 Ryska plundringståg på ostkusten – stormakten Sverige luckras upp.

1741 Carl von Linné besöker Gotland.

1750-tal Gotland har ca 18 000 invånare varav 90% bor på landsbygden.

1808 Gotland invaderas av ryssar (Bodisco) i 23 dagar i samband med Finska kriget (1808-1809), landstigningsplatsen var Sles i Grötlingbo.

1850-talet Krimkriget innebär stor kommers i Fårösund som Sverige öppnar för den engelsk-franska flottan – men säg det goda som inte har något ont med sig – kolera bryter ut och det anläggs en kolerakyrkogård vid Ryssnäs på södra Fårö.

1855 Botaniska trädgården anläggs i Visby av DBW (De Badande Wännerna).

1859 En telegrafkabel förbinder Gotland med fastlandet.

1850-1900 Jordbruket utvecklas – växelbruk, skiften och dikning är några förbättringsområden, sockerbruk byggs och många börjar odla sockerbetor.

1866 Ångbåtsbolaget Gotlands första fartyg gör sin jungfruresa till fastlandet.

1878 Järnvägen mellan Visby och Hemse invigs av Oskar II.

1883 Kunde en slitebo prata i telefon med en visbybo.

1896 Gotlands Turistförening bildas.

1915 Den tyska minsveparen Albatross beskjuts av ryskt marinartilleri vid Östergansholme, 30 tyska soldater omkommer och ligger begravda på Östergarns kyrkogård.

1918 Spanska sjukan härjar på Gotland.

1942 Gotland får sin första ”riktiga” flygplats i Visby.

1944 En rysk u-båt torpederar det gotländska passagerarfartget Hansa, 84 personer omkommer.

1954 Hela Gotlands elnät ansluts via en kraftledning till fastlandet – den första i världen i sitt slag.

1950-tal Reguljärtrafik mellan Stockholm och Danzig mellanlandade i Slite

1961 Ingmar Bergman spelar in långfilmen "Såsom i en spegel" på Gotland – den första av många. Han skaffar bostad på Fårö.

1971 Gotland blir en kommun istället för 13.

1995 Visby innestad med ringmuren blir antaget på UNESCO:s världsarvslista.

1996 Visby Summit – Europas regeringschefer möts i Visby.

1996 Gotland deltar i försök med regionalt självstyre (till 2005).

1998 De moderna Hansedagarnas 18:e marknad sker i Visby med handel, seminarier och kulturevenemang.

1999 Island Games med 2000 deltagare från 14 länder deltar i öarnas olympiad på Gotland.

2000 Snabbfärjan går hela året (utom januari) – mycket tack vare påstötningar från Gotlands dåvarande landshövding Lillemor Arvidsson.

2001 Visby är värdstad för sju EU-konferenser - flest i antal efter Stockholm under det halvår som Sverige är ordförandeland i EU.

2002 Adelsgata blir en bilfri gågata året runt.

2003 Gotland trafikeras vattenvägen av tre snabbfärjor. Som längst tar det drygt 3 timmar att åka från Nynäshamn eller Oskarshamn till Visby. Fartygen är m/s Visby (1500 pax), m/s Gotland (1500 pax), och HSC Gotlandica (700 pax).

2003 Almedalsbiblioteket invigs.

2004 Utöver de reguljära flygen från Bromma och Arlanda (25-35 min) går under vår/sommar även direktflyg från Malmö, Kristianstad och Norrland.

2007 Carl von Linné 300 år, det firas med happenings hela året. Flyg från 14 destinationer till Gotland.

2007 Kongresshallen invigs.

 

Resevillkor | Om företaget | Lediga platser | Cookies | Kontakt

Dela på